Fungsi selaput lendir hidung adalah untuk

Fungsi selaput lendir hidung adalah untuk . . . .
A.menyesuaikan kelembapan udara
B.menetralkan racun yang masuk
C.membunuh kuman yang terbawa
D.memilih gas-gas yang masuk

Jawaban:

A.menyesuaikan kelembapan udara