Indikator orang yang bertanggungjawab adalah…​

Indikator orang yang bertanggungjawab adalah…​

Jawaban:

  • Indikator orang yang bertanggung jawab adalah
  • Mampu mengandalkan diri sendiri,
  • Bersikap dewasa,
  • mampu mengatasi masalah dari kelakuannya sendiri,
  • Tidak lari dari masalah
  • dan Pekerja keras.